Thưởng tiền cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh

22/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND thưởng tiền cho cá nhân cung cấp thông tin (gọi tắt là người tố giác) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, người cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 sẽ được thưởng 1-2 triệu đồng.

Mức thưởng được quy định như sau: thưởng 1 triệu đồng cho mỗi tin báo của người dân phát hiện tố giác người từ tỉnh ngoài, từ vùng có dịch (diện sẽ phải đi cách ly) về hoặc đến địa phương, khu dân cư mà người tố giác đang sinh sống hoặc tố giác người tự ý ra khỏi nơi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú.

Thưởng 2 triệu đồng cho các trường hợp tin báo có giá trị cao đối với công tác giữ gìn an ninh, trật tự đồng thời với công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Công an tỉnh.

Mức thưởng trên không áp dụng cho các trường hợp cung cấp thông tin phản ánh vi phạm về khẩu trang; tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ tin bài...

Số tiền thưởng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2021./.

Nga Hải