Tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận hỗ trợ chương trình "Sóng và máy tính cho em"

06/10/2021

Căn cứ vào tình hình kết quả triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8829/UBND-VX3 về tiếp tục triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Theo đó, sẽ tiếp tục kéo dài thời gian vận động, tiếp nhận hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” đến hết ngày 15/10/2021, đồng thời bổ sung đối tượng hỗ trợ: học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh không có thiết bị học trực tuyến.

Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ các đối tượng học sinh theo thứ tự ưu tiên: (1) Học sinh thuộc hộ nghèo; (2) Học sinh thuộc hộ cận nghèo; (3) Học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do Covid-19); Học sinh khó khăn khác (học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh có bố, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo,...)

Định mức và cách phân bổ: Mỗi học sinh được nhận hỗ trợ 01 thiết bị phục vụ học trực tuyến (như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh); giá trị thiết bị tối thiểu: 2.500.000 đồng/01 thiết bị.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức mua sắm thiết bị, đề xuất phương án phân bổ số lượng thiết bị cho cấp huyện trực tiếp trao cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng.

Đầu mối tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ thực hiện chương trình:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Đặng Công Hòa

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

098.3934.091

2

Bà Hà Thị Kim Dung

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục

098.5131.568

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: