Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ hai

06/10/2021

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ hai do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP), Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan tổ chức nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai. Với chù đề “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Có 05 loại hình được xét trao giải là: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí. Giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 03 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có thêm một số giải khác: Giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất, Giải hình ảnh ấn tượng nhất, Giải đồng hành,…

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ khi phát động đến hết ngày 31/12/2021.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tổng cục Phòng chống thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Email: giaibaochipctt@gmail.com, điện thoại: 024 3211 5960.

Cơ cấu giải

Giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba; 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có thêm một số giải khác: Giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất, Giải hình ảnh ấn tượng nhất, Giải đồng hành,…

Hình thức khen thưởng

- Biểu trưng Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ hai; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đối với cá nhân có tác phẩm tham dự đạt giải Nhất, Nhì, Ba và tập thể đạt giải cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Giải cá nhân:

- Giải Nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Giải Nhì: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Giải Ba: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Giải khác (Giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất, Giải hình ảnh ấn tượng nhất, Giải đồng hành,…): 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng)

Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà cá nhân và tập thể đoạt giải phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Giải tập thể: Ban Tổ chức trao 1 giải tập thể cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Giải thưởng trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) kèm theo Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Chi tiết Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ hai tại đây

 

 

Các tin đã đưa ngày: