Sở GD&ĐT: Điều chỉnh thời gian tuyển dụng giáo viên THPT theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

14/09/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 71/KH-SGDĐT điều chỉnh thời gian tuyển dụng tại Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT ngày 12/8/2021 về tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, điều chỉnh mục V. Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT như sau:

Thông báo danh mục tài liệu và hướng dẫn thi phỏng vấn trên website Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc: Trước ngày 20/9/2021.

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển; công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển trên website Sở Giáo dục và Đào tạo và thông báo trực tiếp cho người đăng ký dự tuyển: Trước ngày 18/9/2021.

Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn: Trước ngày 18/9/2021.

Tổ chức phỏng vấn đối với những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021.

Thông báo kết quả phỏng vấn trên website Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 25/10/2021.

Thu và kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định: Trước ngày 05/11/2021.

Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng: Trước ngày 15/11/2021.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định tuyển dụng viên chức: Trước ngày 23/11/2021.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT ngày 12/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại 0211.3862573, email: phongtccb@vinhphuc.edu.vn) để xem xét, giải quyết./.

Các tin đã đưa ngày: