Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

06/09/2021

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

email

Cơ quan

Di động

Lê Văn Kiên

Phó Trưởng Ban Thường trực, Giám đốc Sở GTVT

02113.862.544

0912.548.025

02113.862.544

kienlv@vinhphuc.gov.vn

Trần Minh Dũng

Phó Trưởng Ban, PGĐ Công an tỉnh

0692.622.668

0913.090.828

   

Trương Bá Khánh

Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh

0692.621.367

0913.550.076

   

Đoàn Huy Tùng

Chánh Văn phòng Ban

ATGT tỉnh

02113.885.858

0912.054.181

 

tungdh@vinhphuc.gov.vn

Đinh Quang Hòa

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT

02113.885.858

0966.485.858

02113.885.858

hoadq@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: