UBND tỉnh trả lời khiếu nại của bà Đỗ Thị Mai ở thôn Đông, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên

09/09/2021

Ngày 8/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Mai ở thôn Đông, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần đầu).

Nội dung khiếu nại: Bà Đỗ Thị Mai khiếu nại đối với 02 Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 4038/QĐ-CT ngày 15/11/2004 về việc thu hồi và tạm giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển đô thị triển khai xây dựng sân Golf Đầm Vạc và khu biệt thự nhà vườn Nam Đầm Vạc tại xã Thanh Trù và xã Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên (nay là thành phố Vĩnh Yên) và số 4323/QĐ-UB ngày 01/12/2004 về phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng sân Golf và biệt thự nhà vườn Nam Đầm Vạc, cụ thể:

Nội dung 1: Khiếu nại Quyết định số 4038/QĐ-CT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh trong đó thu hồi 09 thửa đất nông nghiệp (không có giấy tờ) của gia đình là không đúng, với lý do: Dự án này phải thực hiện thỏa thuận đền bù không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Yêu cầu giải quyết trả lại 09 thửa đất nông nghiệp Nhà nước đã thu hồi cho gia đình (gồm: Thửa 23, diện tích 237m2; thửa 29, diện tích 201,3m2; thửa 30, diện tích 863,7m2; thửa 31, diện tích 163m2; thửa 32, diện tích 242,5m2; thửa 43, diện tích 1301,4m2; thửa số 105, diện tích 417,6m2 thuộc tờ bản đồ số 7 và thửa số 30, diện tích 436m2; thửa 129, diện tích 112,4m2 thuộc tờ bản đồ số 72).

Nội dung 2: Khiếu nại Quyết định số 4038/QĐ-CT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh trong đó thu hồi thửa đất số 89, tờ bản đồ số 7, diện tích 1.552,6 m2 của gia đình là không đúng diện tích (thiếu 167,4 m2 đất), với lý do: Thửa đất số 89, tờ bản số 7 có diện tích là 1.720 m2 (theo bản đồ đo vẽ năm 2003). Yêu cầu giải quyết đủ diện tích tại thửa đất 89 này là 1.720 m2 mà hiện nay bà chưa được nhận bồi thường và yêu cầu bồi thường theo thỏa thuận.

Nội dung 3: Khiếu nại Quyết định số 4323/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của UBND tỉnh về không tính bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích 3.191 m2 đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi tại Quyết định số 4038/QĐ-CT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh. Yêu cầu giải quyết bồi thường 3.191 m2 đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Nội dung 4: Khiếu nại Quyết định số 4323/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của UBND tỉnh về chưa bồi thường tài sản gồm: 01 hàng cây cảnh giữa ao, 15 khóm tre và 2,5 tấn vôi cho gia đình. Yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ bổ sung các tài sản còn thiếu này.

Sau khi xem xét các nội dung đơn thư, quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng và từ những căn cứ xác thực, UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Mai như sau:

Giữ nguyên Quyết định số 4038/QĐ-CT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi và tạm giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển đô thị triển khai xây dựng sân Golf Đầm Vạc và khu biệt thự nhà vườn Nam Đầm Vạc tại xã Thanh Trù và xã Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên (nay là thành phố Vĩnh Yên).

Hủy bỏ phần bồi thường, hỗ trợ cho: bà Trần Thị Nhân tại thửa số 30, 43 tờ, bản đồ số 7, diện tích 2.120,2 m2 đất nông nghiệp, với số tiền 48.674.852đ và cho ông Đỗ Văn Chính thửa đất số 32 tờ bản đồ số 7, diện tích 242,5 m2 đất nông nghiệp, với số tiền 2.078.340đ tại Quyết định số 4323/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của UBND tỉnh phê duyệt phương án đền bù gỉải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng sân Golf và biệt thự nhà vườn Nam Đầm Vạc tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 4323/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định 2469/QĐ-UBND tại đây.

Các tin đã đưa ngày: