Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lập Thạch

02/08/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh - Vĩnh Phúc thông báo triển khai đấu giá quyền sử dụng 45 thửa đất ở tại khu 2 TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch huyện Lập Thạch

Cơ quan có tài sản: UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch.

Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh - Vĩnh Phúc.

Địa chỉ : số 22 Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

Chi tiết tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, có khả năng về tài chính và nhu cầu sử dụng đất, trừ các trường hợp không được tham gia theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá hơp danh Bình Minh - Vĩnh Phúc, trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 11h ngày 23/8/2021.

Tại trụ sở UBND thị trấn Lập Thạch trong giờ hành chính từ 13h30 ngày 19/8/2021 đến 11h ngày 23/8/2021. Thời gian bán hồ sơ được thực hiện trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật.

Xem chi tiết nội dung thông báo đấu giá tại đây

 

Các tin đã đưa ngày: