UBND huyện Vĩnh Tường: Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

30/07/2021

Để hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, UBND huyện Vĩnh Tường công bố công khai và trân trọng xin ý kiến Nhân dân góp ý đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Nội dung xin ý kiến vào các file đính kèm theo link dưới đây:

- Dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất.

- Danh mục công trình, dự án trọng điểm.

- Bản đồ quy hoạch.

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày 30/7 - 30/8/2021.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường hoặc địa chỉ Email:tnmt@vinhphuc.gov.vn.

Các tin đã đưa ngày: