Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 27/7-08/8/2021

19/07/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh.

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện lộ 473, 481, 472, 486, 478 E25.4 dự kiến mất điện từ 07:00÷15:00 ngày 08/8/2021 gồm các TBA: Cty CPTVXD Điện lực miền Bắc.

Cắt điện lộ 488 E25.4 dự kiến mất điện từ 16:30÷18:00 ngày 08/8/2021 gồm các TBA: Cty CPTVXD Điện lực miền Bắc.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Lợi Tín 2

7:30

9:00

29/7

Thay TI đầu cực, VSCN TBA Lợi Tín 2 lộ 473E25.3

2

TBA Lợi Tín 3

8:40

10:10

29/7

Thay TI đầu cực, VSCN TBA Lợi Tín 3 lộ 473E25.3

3

TBA Lợi Tín 4

9:50

11:20

29/7

Thay TI đầu cực, VSCN TBA Lợi Tín 4 lộ 473E25.3

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

Lộ 1 (lộ A) TBA Đại Điền

6:00

17:30

27/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây tại cột 9A. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

2

Lộ 1 TBA Đại Điền 2

6:00

9:30

28/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây tại cột 12B10. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

3

Lộ 2 TBA Đại Điền 2

10:00

18:00

28/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây tại cột 18B. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

4

Lộ 2 - TBA 250KVA Vườn Quốc Gia T.Đảo

7:00

9:00

28/7

Thay TI Tư gia định kỳ

5

TBA 320KVA Làng Chanh

15:30

17:30

28/7

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ. Lắp hàng kẹp trung gian

6

Lộ 1 - TBA 250KVA UBND Huyện T.Đảo

9:00

11:00

28/7

Thay hòm công tơ, xử lý tiếp xúc trong hòm công tơ

7

Lộ 3 (lộ C) TBA Đồng Mỏ 3

6:00

11:30

29/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

8

Lộ 1 (Lộ A) TBA Đồng Mỏ 3

6:00

11:00

29/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

9

Lộ 2 (Lộ B) TBA Đồng Mỏ 3

14:00

17:30

29/7

Đấu nối dây dẫn mới vào đường dây. Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

10

Lộ 2 (lộ B) TBA Đồng Mỏ

6:00

17:30

31/7

Tháo chuyển hòm công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn cũ

11

TBA Đồng Mỏ

15:00

17:30

31/7

Kéo dây VX từ cột 1BCD-Cột TBA-Tủ 0.4KV và đấu nối ĐZ Lộ B kéo mới vào AB 400V lộ 2 (Lộ B)

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Đèn đường T2

7:00

9:30

29/7

Xử lý rỉ dầu chân sứ hạ thế MBA, bổ xung dầu MBA, thay dây dòng tiếp địa vỏ MBA

2

Lộ B, D TBA Đông Hưng 2

7:00

8:40

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

3

Lộ B TBA Đông Đạo 4

8:20

10:00

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

4

Lộ D TBA Xóm Yên 2

9:40

11:00

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

5

Lộ A TBA Đông Đạo 8

10:30

12:00

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

6

Lộ C TBA Hội Hợp

14:00

15:50

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

7

lộ A TBA Rửa Xe

15:30

17:30

29/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

8

TBA Cty SH Thủ Đô T2

7:00

9:00

31/7

Thực hiệm kiểm tra hệ thống đo đếm  và thay Ti định kỳ

9

TBA Cty ĐTPT Mỹ Việt

8:40

11:00

31/7

Thực hiệm kiểm tra hệ thống đo đếm  và thay Ti định kỳ

10

TBA Cty CPMT&DV Đô Thị VY

10:40

12:30

31/7

Thực hiệm kiểm tra hệ thống đo đếm  và thay Ti định kỳ

11

TBA Bệnh Viện Quân Y 109

14:00

16:00

31/7

Thực hiệm kiểm tra hệ thống đo đếm  và thay Ti định kỳ

12

Lộ C TBA Tô Hiến Thành

15:40

17:30

31/7

Thay khóa néo vỡ hỏng

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện ĐZ 475E25.5 dự kiến mất điện từ 04:30÷09:30 ngày 27/7/2021 gồm các TBA: Đại Đồng 1, 7, 8, 10.

Cắt điện ĐZ 372E25.10 dự kiến mất điện từ 04:30÷08:30 ngày 28/7/2021 gồm các TBA: TD 220KV E25.10, ngũ kiên 2, 3, 10, thôn thượng, phú đa 6, vĩnh thịnh 5, khách nhi, CS vĩnh thịnh 2, khách nhi 3, hoàng xá, hoàng hê, hệ trì, cs QL 2 C cũ, CTy FLC, cam giá 2, 3, trung tâm an tường, minh châu 1, 2, 3, 4, Rau sạch minh châu 1, 2, trung tâm hội nghị FLC vĩnh thịnh.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Nguyên Hưng 2

7:00

9:30

27/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

2

TBA Đ.đường Hồng

Châu

9:00

11:30

27/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

3

TBA Hoàng Long

14:00

16:00

27/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

4

TBA Tân An Dương

15:30

17:30

27/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

5

TBA 35/0,1kV Thụ Ngọc Hằng

7:00

10:00

28/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

6

Trạm 35/0,1kV Cty Tiến Dũng

9:30

12:00

28/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

7

TBA Hòa Thủy

14:00

16:30

28/7

Thay công tơ định kỳ VSCN TBA ,lắp bổ sung hàng kẹp TG

8

TBA Thôn Yên lạc 3

6:00

9:30

28/7

Tháo đấu lèo ĐZ 0,4kV phục vụ san tải CQT

9

TBA Báo văn 1

6:00

9:30

28/7

Tháo đấu lèo ĐZ 0,4kV phục vụ san tải CQT

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
 Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng