Lịch tiếp công dân tháng 7/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

22/07/2021

Thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ngày 20/7/2021 Tỉnh ủy ban hành Công văn số 617-CV/TU về tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021.

Tuy nhiên, do đang bận tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ủy quyền cho đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp dân định kỳ tháng 7/2021.

Thời gian tiếp dân: Ngày 27/7/2021 (thứ Ba), bắt đầu từ 7h30'.

Địa điểm tiếp dân: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tiếp công dân: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tại cơ quan để cần thiết tham gia tiếp dân của địa phương khi có yêu cầu của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Các tin đã đưa ngày: