Kết quả thực hiện cam kết của UBND 9 huyện, thành phố với UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý II/2021

19/07/2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tỉnh vừa công bố bảng tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo kết quả thực hiện cam kết của UBND 9 huyện, thành phố với UBND tỉnh.

Sau khi ký cam kết với UBND tỉnh, một số địa phương đã chủ động tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu cam kết, nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Giao chỉ tiêu và thực hiện ký cam kết giữa UBND cấp xã, các phòng chuyên môn với UBND huyện; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành…Sau 01 quý thực hiện, về cơ bản các địa phương đều đã có chuyển biến tích cực hơn rất nhiều so với thời điểm chưa ký cam kết.

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thực hiện cam kết của các huyện, thành phố với UBND tỉnh và kết quả thực hiện cam kết chi tiết đối với 9 huyện, thành phố.

 

Các tin đã đưa ngày: