Vĩnh Phúc ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình chuẩn về cơ sở lao động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19

04/06/2021

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh tại một số địa phương giáp ranh với Vĩnh Phúc vẫn đang tiềm ẩn phức tạp. Để bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn trong điều kiện có dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình chuẩn về cơ sở lao động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, cơ sở lao động.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử đăng tải toàn văn hướng dẫn nêu trên để các doanh nghiệp biết, thực hiện.

 

 

Các tin đã đưa ngày: