Thông báo cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty Cổ phần nhân lực Vietstar

29/04/2021

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày 27/4/2021 về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty Cổ phần nhân lực Vietstar. Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là 36 tháng kể từ ngày 22/4/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: