Người dân từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay phải chủ động khai báo y tế

18/02/2021

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid -19, nhất là tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã phát đi thông điệp đề nghị “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”.

Các sở, ban, ngành phổ biến rộng rãi đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, đơn vị trực thuộc để những người đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các địa điểm có dịch theo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế chủ động khai báo y tế tại nơi cư trú để được áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo ban chỉ đạo cấp xã tăng cường phối hợp các cấp, các ngành liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các vùng có dịch theo thông báo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế. Áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống truyền thanh các cấp với thông điệp nêu trên để người dân nắm bắt, chủ động thực hiện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát các trường hợp đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay và tất cả các thành viên sống trong cùng gia đình với các trường hợp nêu trên. Phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện phân bổ, điều phối số lượng mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo phù hợp năng lực, công suất xét nghiệm của các đơn vị.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, phối hợp với chính quyền, công an địa phương thường xuyên rà soát, phát hiện, lập danh sách, áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi các trường hợp đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và các vùng có dịch khác theo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả các trường hợp đến, đi qua hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/01/2021 đến nay và tất cả các thành viên sống trong cùng gia đình với các trường hợp nêu trên.

Theo Công văn số 225 /CV-BCĐ ngày 16/02/2021 của BCĐ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: