Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

18/02/2021

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Khước

Phó chủ tịch UBND tỉnh

0912.227.540

2

Lê Văn Kiên

Giám đốc Sở GTVT

0912.548.025

3

Trần Minh Dũng

PGĐ Công an tỉnh

0913.090.828

4

Hoàng Long Biên

PGĐ Sở GTVT

0913.284.669

5

Hoàng Văn Hoan

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

0981.199.199

6

Trương Bá Khánh

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

0913.550.067

7

Phạm Tuấn Giang

Chánh Thanh tra Sở GTVT

0915.467.568

8

Chuyên viên

Văn phòng UBND tinh

0982.526.879

 

 

Các tin đã đưa ngày: