Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 11-17/01/2021

06/01/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Cắt DCLF477-7E25.7/53 dự kiến mất điện từ 07:00÷11:30 ngày 13/01/2021 gồm các TBA: Tân Phong 1+4, TBA Vườn Sống, CQT Thanh Lãng.

- Cắt đồng thời ĐD 482E25.4 và ĐD 479E25.4 dự kiến mất điện từ 07:00÷13:30 ngày 17/01/2021 gồm các TBA: Bá Hiến 7, Phát Đạt, HTX DV Điện Lực Cao Minh, Cty CPĐL Miền Bắc.

- Cắt ĐD 483 dự kiến mất điện từ 14:00÷15:00 ngày 17/01/2021 gồm các TBA: Chiếu Sáng đường Tôn Đức Thắng, Hiệp Hòa 1, Dương Kim Thoa, Cầu Thiện Kế, Hương Sơn 1, Hương Sơn 8.

 

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Trung Mỹ 2

7:00

11:30

12/01

hay MBA từ 250KVA= 400KVA, thay tủ PP 400V, thay cáp đầu cực MBA thí nghệm MBA sau lắp đặt

2

TBA Gia Khánh 2

13:00

17:30

12/01

Thay MBA 250-kVA-22/0,4kV hiện trạng bằng MBA 560kVA-22/0,4kV. Thay tủ 400V, Thay cáp cực MBA thí nghiệm MBA sau lắp đặt TBA

3

TBA Yên Lỗ 2

13:00

17:30

13/01

Thay MBA 250kVA-22/0,4kV hiện trạng bằng MBA 560kVA-22/0,4kV. Thay tủ 400V, Thay cáp cực MBA thí nghiệm MBA sau lắp đặt TBA

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Xuân Hòa 8

8:00

11:30

11/01

Thay trọn bộ tủ tủ bù 0,4kV

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

Cắt AB lộ C TBA Long Trì

07:00

11:00

16/01

Thay cột 13C, 14C  Chuyển dây, hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới

2

TBA Thanh Vân 4

07:00

13:00

16/01

Thay thế cột, dây dẫn, chuyển công tơ từ cột cũ sang cột mới, chỉnh trang lưới điện phần đường dây hạ áp

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tân Tiến 4

6:00

8:30

14/01

Xử lý rỉ dầu chân sứ cao, hạ thế MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

2

TBA Tân Tiến 2

8:15

10:45

14/01

Xử lý rỉ dầu chân sứ cao, hạ thế MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

3

TBA  CQT Khách Nhi Xuôi

13:00

15:30

14/01

Xử lý rỉ dầu chân sứ cao, hạ thế MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

4

TBA Tam Phúc 5

15:30

18:00

14/01

Xử lý rỉ dầu chân sứ cao, hạ thế MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

- Cắt điện sau MCKVSC&DCL 471-7E25.6/47 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 14/01/2021 gồm các TBA: Tân Tiến, T2DC3, TTUD&CGTB KHCN, Lan Chi, Sơn Long, Quảng Lợi, Tích Sơn 4, SooEng vina.

- Cắt đồng thời ĐD 371E4.3 và  ĐD 372E4.3 thời gian dự kiến từ 07:30÷12:00 ngày 16/01/2021 gồm các TBA: VP ĐK Đất Dai, Khai Quang 4, Mobifone, Vinh Thịnh 1, BV Sản Nhi, Vinh Thịnh 5, Bơm CBT4, Nhày Thi Đấu, CV Quảng Trường, Nhà Hát Tỉnh, Thép Việt Đức, NH Ngoại Thương, Sở TT&TT, Bỏa Sơn 3, B45 Tổng Cục V, Công An Tỉnh, K/S Bảo Quân, Bơm Tăng Áp KQ, Bảo Sơn 2, T7DC2, T1DC2, Trường QSQK 2, T2DC1, T6DC1, Trường Chuyên. CS Cầu Vượt, Cty Phú Hòa, Hòa Bình Minh, TT Quan Trắc TNMT, XNK&TM Vĩnh Phúc, Công Ty Dược, Vinh Thịnh 3, NH Công Thương, Medamax, Cty Thân Hà, Vinh Thịnh , Trường Chính Trị, Thanh Giã 2, Trường MN FTF, Khai Quang 3.

- Cắt ĐD 484E4.3 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:30 ngày 16/01/2021 gồm các TBA: BQLDAMT Tỉnh, Chắn Voi, Cty CPSH Hoàng Gia, BQLDADT&XD TP Vĩnh Yên, Lý Bôn 3.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Vinh Thịnh 6

7:30

14:30

11/01

Thay MBA, tủ 400V, cáp tổng, dây chảy chì IIK phù hợp công suất MBA

2

TBA Đông Đạo 1

7:30

14:30

12/01

Thay MBA, tủ 400V, cáp tổng, cầu chì IIK phù hợp công suất MBA

3

TBA Trung Tâm

7:30

14:30

13/01

Thay MBA, tủ 400V, cáp tổng, dây chì FCO phù hợp công suất MBA;

4

TBA Tích Sơn 4

7:30

14:30

14/01

Thay MBA, tủ 400V, cáp tổng

5

TBA Đôn Hậu

7:30

14:30

14/01

Thực hiện thay MBA từ 250kVA xuống 400kVA, thay cáp tổng, AB tổng TBA

6

TBA Đèn Đường T2

7:30

14:30

14/01

Thực hiện thay MBA từ 400kVA sang 400kVA, thay cáp tổng, AB tổng TBA

7

TBA Bênh Viện tỉnh T1

13:30

17:30

14/01

Tháo, thu hồi MBA không sử dụng về sửa chữa

8

TBA Xuân Mai 1

7:30

14:30

15/01

Thay MBA, tủ 400V, cáp tổng, dây chảy chì IIK phù hợp công suất MBA

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

Lộ A TBA Thôn Yên

lạc 2

8:00

10:30

13/01

Đấu lèo dây dẫn ( XDM) vào dây dẫn ĐZ 0,4kV

2

Lộ A TBA Phương

trù 2

10:00

12:30

13/01

Đấu lèo dây dẫn ( XDM) vào dây dẫn ĐZ 0,4kV

3

TBA Bơm Đồng Cương

13:30

17:00

13/01

Thay tủ tụ bù 0,4kV

4

Lộ A,B TBA Phương

Trù

7:30

11:30

14/01

Tháo lèo các N.R lộ A,B đấu vào dây dẫn lộ A1& lộ B

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: