Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 11 thửa đất tại xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương

31/12/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: