Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 63 thửa đất tại thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc

08/12/2020Tài liệu kèm theo:

1. Quy chế đấu giá: xem tại đây.

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng đất sử dụng: xem tại đây.

 

Các tin đã đưa ngày: