Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 21/11-25/11/2020

03/11/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Cắt MC471 E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷10:00 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: TBA Rừng Võ, Trường Nghề Lập Thạch, Xuân Đán, Hoàng Trung,Đình Chu 2, Đồng Ích 2, Văn Quán 1,Văn Quán 7, Văn Quán 4, IC6, Văn Quán 3,Cao Phong 6,Cao Phong 4, Tử Du 7, K - ELECTRONIC, Văn Quán 10, Đèn Đường (01), Đèn Đường (02), Xã Xuân Lôi, Xã Tiên Lữ.

- Cắt điện Đ/D 472E25.3 dự kiến mất điện từ 13:00÷16:00 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Phương Khoan 5,Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Đạo Nội,Lê Xoay,Liên Kết,Nhân Lạc, Đôn Nhân 2, Đôn Nhân 7,Đôn Nhân 8.

- Cắt Đ/D 471E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷09:30 ngày 22/11/2020 gồm các TBA: Đình Chu 4, 5,Đình Chu 1, THPT Trần Nguyên Hãn, FWKK VIỆT NAM, Đình Chu 3, Nước Sạch Sơn Đông, Trung Kiên (PA), Bơm Thu nước thô, Nước thô Sơn Đông, Cooling PAD, Xã Sơn Đông, Triệu Đề.

- Cắt Đ/D 472E25.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 23/11/2020 gồm các TBA: Hải Đường Đỏ, Bơm Đồng Dầu, Xã Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu.

- Cắt điện Đ/D 472E25.3 dự kiến mất điện từ 13:00÷16:30 ngày 23/11/2020 gồm các TBA: Như Thuỵ 3,  Như Thuỵ 2, Như Thuỵ 1, Như Thuỵ 4,Như Thuỵ 5, Như Thụy 6, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307),Lạc Kiều.

- Cắt Đ/D 475E25.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 24/11/2020 gồm các TBA: UB Yên Thạch,Yên Thạch 2, Hoa Mỹ, An Khang, Yên Mỹ, Cao Phong 3, Gia Khánh,  Cao Phong 7, Bơm Cầu Mai 100, Xã Tứ Yên, Đức Bác.

- Cắt Đ/D 472E25.3 dự kiến mất điện từ 13:00÷16:30 ngày 24/11/2020 gồm các TBA: Tam Sơn 1, Tam Sơn 2, Bình Sơn Thượng, Phương khoan 3, Chiến Thắng, Phương Khoan 2, Phương Khoan 4, Phương Khoan 1, Phương Khoan 6.

- Cắt Đ/D 475E25.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 25/11/2020 gồm các TBA: Văn Quán 5, Cấp 3 Văn Quán, VIT GARMENT, Nguyễn Văn Hội, Xã Đồng Thịnh.

- Cắt Đ/D 477E25.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 25/11/2020 gồm các TBA: Lãng Công 1, Phú Cường (LC), Minh Tân,Trần Phú 2, Cấp 3 Bình Sơn, Trường Xuân, Thành Công, Tam Đa 2, Đá Đồng Găng, VIVAT VN,  Xã Quang Yên.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Cắt điện ĐZ 478E25.10 dự kiến mất điện từ 06:30÷12:30 ngày 23/11/2020 gồm các TBA: Bơm Liễu Trì Máy 1, TBA Bơm Liễu Trì 2, TBA Thôn Liễu, TBA Vĩnh Thịnh 3, TBA An Lão 1, TBA Bơm Liễu Trì, TBA An lão, TBA CS 1 Cầu VT, TBA Liễu Trì, TBA Xóm Dầu.

- Cắt điện ĐZ 478E25.10 dự kiến mất điện từ 13h00÷18h30 ngày 23/11/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 3, 5, TBA Ngũ kiên 1, 4, 5, 6,  TBA Xóm Dầu, TBA Phú đa 1, 4.

- Cắt điện ĐZ 478E25.10 dự kiến mất điện từ 06h00÷16h30 ngày 24/11/2020 gồm các TBA: Cam Giá 1, TBA CQT Kim Đê, TBA Kim Đê, TBA Thủ Độ 1, TBA Thủ Độ, TBA Bơm Đồng Rùa,  TBA Bích Chu 1, 2, TBA Thủ độ 2, TBA Mộc Sông Hồng, TBA Vân Giang 1, TBA Vân Hà, TBA Vân Hà 1, TBA vân Giang 2, TBA Vân Giang.

- Cắt điện ĐZ 475E25.10 dự kiến mất điện từ 06h00÷15h30 ngày 25/11/2020 gồm các TBA: DN Trường Dương, TBA Hậu Lộc 1, TBA Hậu lộc, TBA Xuân chiểu, TBA Khách Nhi Xuôi, TBA CQT Khách Nhi Xuôi, TBA Duy Bình 1, TBA Duy Bình, TBA Duy Bình 2, TBA Xuân Chiểu 1.

- Cắt điện ĐZ 475E25.10 dự kiến mất điện từ 6h00÷15h30 ngày 25/11/2020 gồm các TBA: Cam Giá 1, TBA CQT Kim Đê, TBA Kim Đê, TBA Thủ Độ 1, TBA Thủ Độ, TBA Bơm Đồng Rùa,  TBA Bích Chu 1, 2, TBA Thủ độ 2, TBA Mộc Sông Hồng, TBA Vân Giang 1, TBA Vân Hà, TBA Vân Hà 1, TBA vân Giang 2, TBA Vân Giang.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Bắc Ái:

180kVA -22/0,4kV

08:00

10:00

25/11

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

2

TBA Dân Tộc Nội Trú: 200kVA -22/0,4kV

10:00

12:00

25/11

Thay định kỳ công tơ + TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Cắt điện đ/d 471E25.4 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:30 ngày 22/11/2020 bao gồm các xã Hợp Châu; Xã Hồ Sơn.

- Cắt điện TBA UBND huyện Tam Đảo thời gian dự kiến từ 15:00÷17:30 ngày 21/11/2020 để thực hiện công việc Lắp chụp ty sứ cao thế MBA, lắp chụp CSV để thực hiện 5S, chuyển CSV xuống mặt máy và thay hòm TI, công tơ. Bổ sung ống nhựa HDPE luồn cáp tủ tụ bù. VSCN TBA UBND huyện Tam Đảo lộ 471 E25.4.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Yên

- Cắt điện đ/d 484E4.3 thời gian dự kiến từ 07:30÷10:30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Tích sơn 1,3, Xóm khâu, TT Y tế TP, Bảo hiểm XH tỉnh, Fairytown, T3DC1, KDC Vạn cát, Thi hành án, Xóm đậu,Xóm đậu 4, Trường VHNT,Đoàn chèo, Nguyễn Tất Thành.

- Cắt điện đ/d 484E4.3 thời gian dự kiến từ 13:00÷16:30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Cty Giầy, An định, An định 1, An sơn, An sơn 2, Cục thuế Vĩnh Yên.

- Cắt điện đ/d 484E4.3 thời gian dự kiến từ 13:00÷16:30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: bưu điện,Viễn thông, Ngân hàng công thương, Lý bôn, Ngân hàng HTX.

- Cắt LBS 484-7E4.3/2 TC Kho Bạc/NH NN thời gian dự kiến từ 13:00÷16:30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Ngân Hàng đầu tư, Ngân hàng nhà nước.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Đèn Đường T5 - 400kVA- 22/0,4kV lộ 484E4.3

09:40

10:30

21/11

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế , hạ thế MBA

2

TBA Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 4 - 1250kVA-35/0.4kV lộ 371E4.3

07:30

09:20

22/11

Thực hiện kiểm tra HTDD và thay công tơ định kỳ.

3

TBA Công ty TNHH DH- ZYLE Vina T1- 1000kVA-22/0.4kV lộ 472E4.3

09:30

11:30

22/11

Thực hiện kiểm tra HTDD và thay công tơ định kỳ.

4

TBA Công ty CP tư vấn đầu tư XD Bắc Ái - 560kVA-22/0.4kV lộ 484E4.3

13:30

15:00

22/11

Thực hiện kiểm tra HTDD và thay công tơ định kỳ.

5

TBA Ban QLDA đầu tư và XD TP Vĩnh Yên 100kVA-22/0.4kV lộ 475E4.3

15:20

16:30

22/11

Thực hiện kiểm tra HTDD và thay công tơ định kỳ.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Yên thư 1 lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

2

TBA Yên thư 3 lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

3

TBA Dân trù lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

4

TBA Phương trù lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

5

TBA Phương trù 2 lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

6

TBA Lũng Hạ 2 lộ 479 E25.10

07:30

10:00

21/11

Thí nghiệm định kỳ MBA  đo điện trở trạm biến áp

- Cắt điện ĐZ 479 E25.10 dự kiến mất điện từ 7h30÷12h00 ngày 21/11/2020 gồm các TBA Lâm xuyên, Trại lớn - xã Tam hồng, TBA Dân trù ,Phương trù 1,2, Yên thư 1,2,3, Lũng hạ 2 - xã Yên Phương.

- Cắt điện ĐZ 477 E25.6 dự kiến mất điện từ 7h30÷12h00 ngày 23/11/2020 gồm các TBA: Đồng Lạc 1,2,3,4, TBA Đồng Văn , Hùng Vỹ 2 xã  Đồng Văn.

- Cắt điện ĐZ 475 E25.10 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h30 ngày 23/11/2020 gồm các TBA Trung cẩm, Cẩm trạch , Đại tự 1,2,3,4, Tam kỳ 2,3 xã Đại Tự.

- Cắt điện ĐZ 477-7 E25.7 dự kiến mất điện từ 07h30÷12h00 ngày 23/11/2020 gồm các TBA Nghinh tiên , thôn Bầu 1,2 xã Nguyệt Đức.

- Cắt điện ĐZ 374 E25.10 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 24/11/2020 gồm các TBA Tề Lỗ 6, TBA Cụm CN Tề lỗ.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: