Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến Hệ thống tiếp nhận và xử lý

30/10/2020

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, trong đó quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại. Để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) hướng dẫn các chủ thuê bao điện thoại phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến Hệ thống tiếp nhận và xử lý, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS

Thuê bao có thể phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656.

(Lưu ý: Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí)

- Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác:

V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656

Hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656

Ví dụ V (0985931054)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ) gửi 5656

- Cú pháp phản ánh tin nhắn rác:

S [nguồn phát tán][nội dung sms rác] gửi 5656

Hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung sms rác) gửi 5656

Ví dụ:S (0985931054)(Quang cao vay tien tin dung) gửi 5656

2. Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua website

Truy cập website https://thongbaorac.ais.gov.vn

- Bước 1: Nhập số điện thoại nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác

- Bước 2: Nhập nguồn phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Thuê bao, Đầu số hoặc Brandname gửi tin)

- Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn rác, cuộc gọi rác

- Bước 4: Upload bằng chứng là ảnh chụp màn hình tin nhắn rác hoặc file ghi âm cuộc gọi rác

- Bước 5: Nhấn nút Phản ánh để nhận mã OTP

- Bước 6: Nhập mã OTP bạn đã nhận được

- Bước 7: Nhấn nút Hoàn thành

3. Hướng dẫn Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo

- Danh sách không quảng cáo (hay còn gọi là danh sách DNC) là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.
- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo.

- Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

3.1. Đăng ký/Hủy đăng ký qua SMS

- Để đăng ký vào Danh sách không quảng cáo: DK DNC gửi 5656.
- Để hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo: HUY DNC gửi 5656.
Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.

3.2. Đăng ký/Hủy đăng ký qua Website

Truy cập website https://khongquangcao.ais.gov.vn/

a) Để Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần chặn tin nhắn, cuộc gọi rác.
Chọn Đăng ký để thực hiện đăng ký vào Danh sách không quảng cáo
Chọn Hủy để thực hiện rút khỏi Danh sách không quảng cáo.
- Bước 2: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao.
- Bước 3: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.
b) Để tra cứu thuê bao đã đăng ký chặn tin nhắn, cuộc gọi rác:
- Bước 1: Nhập số thuê bao cần tra cứu. Chọn nút tra cứu để thực hiện.
- Bước 2: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.

4. Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo cho nhà quảng cáo

- Truy cập địa chỉ này để biết thêm thông tin.

Nội dung Nghị định số 91/2020/NĐ-CP xem chi tiết tại đây./.

 

Các tin đã đưa ngày: