Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020

13/10/2020

Ngày 09/10/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo.

Sau khi xem xét đơn và trình bày của công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tập trung chỉ đạo, xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo:

HUYỆN VĨNH TƯỜNG:

Ông Phùng Văn Đạc, thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến: Đề nghị Công ty CP đầu tư thương mại & bất động sản Thăng Long trả lại hiện trạng (đất màu) như ban đầu, lấp đường hào (mương) bên ngoài để gia đình đi lại canh tác và bồi thường thiệt hại trong thời gian gia đình không canh tác được.

Xử lý: Chuyển đơn, giao UBND huyện Vĩnh Tường xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, xong trong tháng 11/2020.

HUYỆN TAM ĐẢO

Bà Dương Thị Kết, thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết.

Xử lý: Giao Thanh tra tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác theo Quyết định sổ 456/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh) kiểm tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc chậm tổ thực hiện thi hành án (xác định rõ nguyên nhân, lý do chưa thực hiện), báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết, xong trong tháng 10/2020.

Nguồn: Thông báo số 215/TB-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: