UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

09/09/2020

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Cụm công nghiệp Hợp Thịnh trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, loại bỏ Cụm công nghiệp Hợp Thịnh (tại vị trí cũ  - Cụm Kinh tế - Xã hội Hợp Thịnh) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ- UBND ngày 20/01/2017 ra khỏi danh mục Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung xây dựng mới Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương vào giai đoạn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, cụ thể:

Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.

Vị trí, địa điểm: Tại vị trí mới thuộc khu đất ký hiệu CN-01 trong QHPK A3 do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (thuộc khu đồng Châu Phần, Khoang Trên, Góc Vuông, Đồng Sổ, Hom Bò, xã Hợp Thịnh. Phía Bắc giáp đường quy hoạch đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; phía Nam giáp đường quy hoạch khu đất doanh nghiệp vừa và nhỏ xã Hợp Thịnh; phía Đông giáp đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Yên Bình và xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường).

Quy mô, diện tích: 48,434 ha.

Ngành nghề dự kiến: Cơ khí chế tạo, điện tử, tin học, dệt may, da giầy.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 252/QĐ- UBND, ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh.

Quyết định số 2240/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 07/9/2020./.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: