Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 01-05/8/2020

28/07/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Đường dây 371, 372 trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Khai Quang 3

06:30

01/8

08:00

01/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Hà Tiên 2

08:00

01/8

09:30

01/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

TT Huấn luyện & Bồi dưỡng nghiệp vụ Công An tỉnh

09:30

01/8

11:00

01/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Đường dây 486 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 05h00÷15h00 ngày 01/8/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Bến Xe, Bến Xe 2, Bến Xe 4, Liên Bảo, Liên Bảo 2, Liên Bảo 3, Liên Bảo 4, Trần Phú, Địa Chất, CQT 204, Xóm Tấm, Xóm Tấm 2, Bệnh viện Tâm Thần.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Đường dây 471 trạm 110kV Lập Thạch mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Nông nghiệp Cao Phong

07:30

03/8

11:00

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Cao Phong 2

08:30

03/8

09:40

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Bơm Cao Phong

09:15

03/8

10:25

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Cấp 3 Trần Nguyên Hãn

10:10

03/8

11:20

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Bắc Sơn 2

11:10

03/8

12:20

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Đình Chu 3

14:00

03/8

15:10

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Đình Chu 5

15:00

03/8

16:10

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Liễn Sơn 8

07:30

04/8

08:40

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

Cấp 3 Liễn Sơn

08:30

04/8

09:40

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

Hoa Sơn 3

09:15

04/8

10:25

03/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

Hoa Sơn 1

10:10

04/8

11:20

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

12

CQT Hoa Sơn

11:10

04/8

12:20

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

13

Liễn Sơn 5

14:00

04/8

15:10

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

14

Liễn Sơn 4

15:00

04/8

16:10

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

15

Liễn Sơn 3

16:00

04/8

17:10

04/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

16

Liễn Sơn 7

07:30

05/8

08:40

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

17

Liễn Sơn 2

08:30

05/8

09:40

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

18

Xuân Hòa 3

09:15

05/8

10:25

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

19

Đồng Xuân

10:10

05/8

12:20

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

20

Xuân Hòa 4

11:10

05/8

12:20

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

21

Huyện 3

14:00

05/8

15:10

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

22

Vĩnh Thịnh

15:00

05/8

16:10

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

23

Huyện 1

16:00

05/8

17:10

05/8

Bảo dưỡng đường dây và TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: