Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế trong phòng, chống dịch Covid -19

26/03/2020

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI:

Bước 1: Tải ứng dụng NCOVI trên thiết bị dị động (qua CHPlay trên Android và Appstore trên iOS). Sau đó nhấn vào "Cài đặt".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công. Mở ứng dụng NCOVI. Điền thông tin để đăng ký.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 3: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là trung thực" và nhấn "Xác thực OTP".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đăng ký.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 5: Khai báo thông tin yếu tố nguy cơ (Có/không) và ấn "Khai báo".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 6: Nhấn "Khai báo y tế toàn dân" để cung cấp thông tin chi tiết.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 7: Điền thông tin cá nhân và nhấn "Tiếp tục".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 8: Điền thông tin khai báo y tế toàn dân.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 9: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật" và nhấn "Gửi thông tin khai báo".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Bước 10: Hệ thống thông báo "Gửi thông tin khai báo thành công".

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y tế

Các tin đã đưa ngày: