UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo: Hạn chế tập trung đông người tại Trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid -19

25/03/2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do công dân đến trụ sở Tiếp công dân, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND tỉnh thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì gửi đơn qua đường Bưu điện đến đúng người có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật mà không nhất thiết phải trực tiếp đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành.

2. Trong trường hợp thật sự cần thiết thì chỉ đi cá nhân hoặc cử đại diện (nếu là đoàn đông người có cùng một nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đến Trụ sở Tiếp công dân, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành để gửi đơn hoặc trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, yêu cầu công dân khi đến trụ sở Tiếp công dân, nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành phải chủ động đeo khẩu trang từ nhà và chấp hành việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng chờ để nộp đơn làm thủ tục được tiếp; không tụ tập thành từng nhóm đông người.

4. Giao Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tăng cường các biện pháp giữ vệ sinh, khử trùng khu vực trụ sở Tiếp công dân, nơi tiếp công dân; đồng thời, chủ động thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, thường xuyên, đảm bảo các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tiếp nhận, xử lý bình thường theo đúng quy định của pháp luật.

5. Người có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ, thường xuyên theo quy định của pháp luật từ chối, không tiếp người đến khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: