Vĩnh Phúc: Công bố 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

26/11/2019

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, cấp tỉnh 322 danh mục, cấp huyện 39 danh mục, cấp xã 05 danh mục.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ trên phần mềm đối với 366 danh mục thủ tục hành chính mức độ 3 và 4. Đồng thời, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có thủ tục hành chính thực  hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai thực hiện ở cấp, ngành.

Xem chi tiết danh mục các thủ tục tại đây.

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: