Kế hoạch phun khử trùng, tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

12/03/2019

Nhằm thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc để diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong môi trường, ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, xâm nhập vào địa bàn tỉnh, ngày 07/3/2019, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNN&PTNT phun khử trùng tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Việc tổng vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc sẽ được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; các hộ gia đình, chợ, tụ điểm, nơi công cộng phun khử trùng tiêu độc theo Quyết định của UBND tỉnh và trên cơ sở thống nhất, điều chỉnh giữa các huyện, thành phố cho phù hợp với điều kiện thực tế chăn nuôi nhưng không được vượt tổng số hộ, chợ, tụ điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hóa chất sử dụng phun khử trùng tiêu trùng là các loại hóa chất khử trùng tiêu độc có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ ngày 13 - 23/3/2019, tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch, sẽ có 212.215 hộ trên địa bàn các huyện, thành phố phun khử trùng tiêu độc với số hóa chất cần sử dụng là hơn 10.600 lít; 242 chợ, tụ điểm kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn được phun khử trùng tiêu độc với diện tích 338.500m2, số hóa chất sử dụng là hơn 169 lít. Như vậy, tổng số hóa chất cần sử dụng trong toàn đợt phun khử trùng tiêu độc là 10.780 lít.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ hóa chất phun tập trung 1 lần cho các hộ với định mức 0,05 lít/hộ (bình quân 100m2); đối với chợ, tụ điểm kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn, nơi công cộng là 0,5 lít/1.000m2; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chăn nuôi thú y giám sát công tác phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ công cho lực lượng phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn tỉnh với mức 2.400 đồng/hộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí cho công tác phun khử trùng tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: Công tác chỉ đạo, giám sát; vận chuyển hóa chất về huyện, xã; in mẫu biểu, danh sách phun khử trùng tiêu độc; mua vật tư, dụng cụ bảo hộ,  mua, thuê máy phun, nhiên liệu, công phun chợ, tụ điểm, nơi công cộng…

Đối với chủ chăn nuôi là doanh nghiệp, hộ chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động lo vật tư, kinh phí; tổ chức, bố trí lực lượng làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo sự giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về chăn nuôi thú y.

Sở NN và PTNT là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền về công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc và các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất khử trùng tiêu độc đam bảo chất lượng và đúng chủng loại, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch phun khử trùng tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo theo yêu cầu; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường trong quá trình phun khử trùng tiêu độc, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: