Số điện thoại Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

03/01/2019
TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Khước

Phó chủ tịch UBND tỉnh

0912.227.540

2

Hoàng Văn Minh

Giám đốc Sở GTVT

0913.292.932

3

Trần Minh Dũng

PGĐ Công an tỉnh

0913.090.828

4

Hoàng Long Biên

PGĐ Sở GTVT

0913.284.669

5

Hoàng Văn Hoan

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

0981.199.199

6

Trương Bá Khánh

Trưởng phòng cảnh sát giao thông

0913.550.067

7

Hoàng Văn Bản

Chánh Thanh tra Sở GTVT

0981.172.767

8

Chuyên viên

Văn phòng UBND tinh

0982.526.879

 

Các tin đã đưa ngày: