Thông báo tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần

01/10/2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

 

Số: 167/TB-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


       

Vĩnh Phúc, ngày 3 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc
gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra mối quan hệ thân thiện và gắn bó giữa Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc Tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần. Thông qua chương trình các doanh nghiệp có thể phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp mình; hiến kế cho tỉnh các giải pháp hoặc phản biện cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Qua đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp thu phản ánh kiến nghị, sáng kiến của doanh nghiệp để chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Chương trình "Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần" cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 16h00 đến 18h00 vào các buổi chiều thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ bù lễ, tết).

Địa điểm: Phòng gặp gỡ doanh nhân hàng tuần trong khuôn viên trụ sở HĐND, UBND tỉnh, số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành thị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, cùng các ông (bà) đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu gặp gỡ, trao đổi.

Nội dung: Trên tinh thần cởi mở, thân thiện và cầu thị, UBND tỉnh lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị, hiến kế của Doanh nghiệp về môi trường đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cam kết sẽ giải quyết nhanh các kiến nghị của các doanh nghiệp trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Để chương trình gặp gỡ đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp tham dự chương trình có thể đăng ký và gửi trước nội dung phản ánh, các ý kiến, đề xuất về địa chỉ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc  (IPA). Số 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên hoặc theo địa chỉ email:

support@ipavinhphuc.vn; trongnx@gmail.com. Điện thoại: 0904 383 266 (Mr Trọng), tiếng Anh: 0915.163.312 (Mr Việt), Tiếng Trung Quốc: 0983 454 288 (Mrs Loan), tiếng Nhật: 0978 255 529 (Mrs Nga), tiếng Hàn Quốc: 0968 436 446 (Mrs Lan). 

Thông báo này thông tin rộng rãi qua các phương tiện thông đại chúng của tỉnh. Các doanh nghiệp có nhu cầu gặp gỡ chính quyền tỉnh chủ động tham dự theo thời gian và địa điểm trên. Mọi thay đổi được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: www.vinhphuc.gov.vn và Trang thông tin điện tử Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: http://www.ipavinhphuc.vn  chuyên mục "Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần"./. 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦTỊCH

 

Đã ký

 

 Lê Duy Thành

 

Các tin đã đưa ngày: