Sở Xây dựng: Thông báo về việc thi tuyển ý tưởng quy hoạch

01/01/2015

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 04/02/2015; Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 các khu chức năng công nghiệp, dịch vụ và Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 các khu chức năng du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm lựa chọn được đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và có phương án ý tưởng quy hoạch tốt nhất, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc trân trọng kính mời các tổ chức tư vấn trong nước đăng ký tham gia dự thi tuyển ý tưởng quy hoạch với nội dung như sau:

1/ Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước;

2/ Quy chế, nhiệm vụ, thời gian thi tuyển: Xem chi tiết tại địa chỉ:  http://soxd.vinhphuc.gov.vn

3/ Cơ quan tổ chức thi tuyển, địa điểm thi tuyển: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Điện thoại: 0211. 3862 584.             

- Website: http://soxd.vinhphuc.gov.vn


(Nguồn: TB 509 và 510 ngày 13/02/2015 của Sở Xây dựng)

 

Các tin đã đưa ngày: