Hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh

02/02/2015

 Ngày 21/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 180/QĐ- UBND về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 11 về việc hỗ trợ dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020 với những nội dung chính như sau:

* Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* Điều kiện hỗ trợ

Dự án được thực hiện hỗ trợ phải có đủ các điều kiện sau:

- Dự án đã được chấp thuận đầu tư theo quy định.

- Ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng, còn phải tuân thủ  quy định của tỉnh, cụ thể như sau:

- Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình phải được Sở Xây dựng thẩm tra trước khi chủ đầu tư phê duyệt;

- Dự án phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực của dự án, như khu sinh hoạt chung, cây xanh, sân vườn, bãi đỗ xe.

- Các nội dung khác liên quan đến dự án phải tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

* Nội dung hỗ trợ

Ngoài các ưu đãi theo quy định của Nhà nước, chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp được ngân sách tỉnh hỗ trợ, cụ thể:

- Được giao đất, cho thuê đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 100% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hỗ trợ 100% chi phí lập, thẩm định quy hoạch chi tiết và khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình theo giá trị quyết toán được UBND tỉnh phê duyệt.

- Được miễn lệ phí địa chính khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

(Xem chi tiết tại đây)

Các tin đã đưa ngày: