Phản hồi thông tin về thay đổi lịch cấp điện trở lại

12/11/2014

Để phục vụ thi công hợp phần điện thành phố Vĩnh Yên thuộc dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do Công tyTNHH Duyên Hà và Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đảm nhiệm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã lập kế hoạch và thông báo ngừng cấp điện cho khách hàng. Tuy nhiên do đơn vị thi công không thực hiện đúng theo phương án nên thời gian đóng điện trở lại không đúng theo kế hoạch cụ thể như sau:

*Ngày 11/01/2015:

- Khu vực xã Định Trung, phường Tích Sơn và phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên.

+ Kế hoạch: Cắt điện từ 6h30 đến 17h00

+ Thực tế: Cắt điện từ 6h30 -20h55

* Ngày 18/01/2015:

- Khu vực xã Định Trung, phường Tích Sơn và phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

+ Kế hoạch: Cắt điện từ 6h30 đến 16h00

+ Thực tế: Cắt điện từ 6h30 -19h15

- Khu vực phường Liên Bảo, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

+ Kế hoạch: Cắt điện từ 7h đến 16h00

+ Thực tế: Cắt điện từ 7h00 -10h25

Nguyên nhân: Đơn vị thi công là Công ty TNHH Duyên Hà không chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực đảm bảo thi công theo phương án đã được thống nhất giữa Công ty TNHH Duyên Hà và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dẫn đến việc thay đổi lịch cắt điện như trên.

Vậy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc xin thông báo đến quý khách hàng và rất mong nhận được sự thông cảm.

Các tin đã đưa ngày: