Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo thông báo danh mục dự án

10/10/2014

 A. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo

- Địa chỉ: Km9, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3853035 – Fax: 0211.3853035

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước Gia Khau, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Tên gói thầu xây lắp: Kiên cố hóa 02 tuyến kênh N2-5 kênh dẫn nước về hồ Gia Khau và kênh N6 hồ Gia Khau đoạn K0+665 đến K0+965;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ thầu rút gọn.

 

Các tin đã đưa ngày: