Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2014

22/10/2014

Hội đồng tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2014 thông báo:

1. Kết quả thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2014:  

- Kết quả thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2014 (Có danh sách kèm theo)

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

+ Môn thi điều kiện Tin học và Ngoại ngữ không tính vào tổng số điểm thi.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Phúc khảo kết quả bài thi tuyển:

Hội đồng tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2014 nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển viên chức kể từ ngày 12/11/2014 đến hết ngày 27/11/2014. Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin theo mẫu đơn đề nghị phúc khảo kèm theo.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 12, đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn kể trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 

(Nguồn Thông báo số 77 của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày: