Sở Thông tin và Truyền thông: Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2014

10/11/2014

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-STTTT ngày 15/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2014.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc thông báo điểm các môn thi và kết quả thi như Bảng tổng hợp kèm theo Thông báo này./.

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: