Thông báo đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất tại các xã: Vĩnh Sơn, Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

12/01/2022

1. Thông báo đấu giá QSD đất đối với 06 thửa đất ở tại xã Vĩnh Sơn

Cơ quan có tài sản: UBND huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng TN & MT huyện Vĩnh Tường.

Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt-Vĩnh Phúc.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 06 thửa đất tại xã Vĩnh Sơn.

Thông tin tài sản đấu giá:

Giá trúng đấu giá chưa bao gồm Thuế, Phí và lệ phí liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, người trúng đấu giá phải chịu chi phí theo quy định.

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có đủ năng lực hành vi dân sự, khả năng về tài chính và nhu cầu sử dụng đất thực hiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá:

Tại trụ sở Công ty từ ngày niêm yết công khai hồ sơ đấu giá đến 16h30 ngày 09/02/2022.

Tại trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn từ 8h00 ngày 08/02/2022 đến 16h30 ngày 09/02/2022.

Thời gian bán hồ sơ được Công ty thực hiện trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Thời gian nộp tiền đặt trước, nhận phiếu trả giá:

-  Nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, hạn cuối đến 16h30 ngày 09/02/2022. Trường hợp người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có nhu cầu và tự nguyện có thể nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định.

Người tham gia đấu giá nộp tiền tại ngân hàng hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty: 185 185 888 888 mơ tại ngân hàng TMCP Á châu - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá - Nộp tiền đặt trước tham gia đâu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường.

Trường họp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ: Họ và tên người tham gia đấu giá - Đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường.

- Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

Trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn từ ngày 08/02/2022 đến 16h30 ngày 09/02/2022.

Trụ sở Công ty hạn cuối đến 16h30 ngày 09/02/2022.

(Thời gian phát phiếu trả giá được thực hiện trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)

Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá:

Khách hàng trả giá và gửi phiếu trả giá cùng hồ sơ tham dự đấu giá qua đường Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát đến Trụ sở Công ty trước 10h00 ngày 10/02/2022.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13h30 ngày 10/02/2022 tại hội trường UBND xã Vĩnh Sơn.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản: Trong 2 ngày: 08/02/2022 và ngày 09/02/2022.

Địa điểm: Tại khu đất đấu giá, địa chỉ: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường

Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước: 14h00 ngày 15/02/2022 tại trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc Địa chỉ: Số 91 Kim Đồng - P.Liên Bảo - TP.Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 626 8668 - 0985.747.385 - 0913.000.697 - 0979.148.293.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

2. Thông báo quyền thuê đối với 23 thửa đất ở tại xã Phú Đa

Cơ quan có tài sản: UBND xã Phú Đa

Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc

Tài sản đấu giá: Quyền thuê đối với 23 thửa đất nông nghiệp tại xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham dự đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Đa theo quy định của Luật Đất đai. Có khả năng kinh tế và nhu cầu sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá:

Tại trụ sở Công ty từ ngày niêm yết công khai hồ sơ đấu giá đến 16h30 ngày 11/02/2022.

Tại trụ sở UBND xã Phú Đa từ 8h00 đến 16h30 ngày 11/02/2022.

Thời gian bán hồ sơ được Công ty thực hiện trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Thời gian nộp tiền đặt trước, nhận phiếu trả giá:

Nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, hạn cuối đến 16h30 ngày 11/02/2022. Trường họp người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có nhu cầu và tự nguyện có thể nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định.

Người tham gia đấu giá nộp tiền tại ngân hàng hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty: 185 185 888 888 mở tại ngân hàng TMCP Á châu - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thuê đất tại xã Phú Đa huyện Vĩnh Tường).

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ: Họ và tên người tham gia đấu giá - Đặt trước đấu giá thuê đất tại xã Phú Đa huyện Vĩnh Tường.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

Trụ sở UBND xã Phú Đa từ 8h00 đến 16h30 ngày 11/02/2022.

Trụ sở Công ty hạn cuối đến 16h30 ngày 11/02/2022.

(Thời gian phát phiếu trả giá được thực hiện trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)

Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá:

Khách hàng trả giá và gửi phiếu trả giá cùng hồ sơ tham dự đấu giá qua đường Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát đến Trụ sở Công ty trước 10h00 ngày 14/02/2022.

6 Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13h30 ngày 14/02/2022 tại hội trường UBND xã Phú Đa.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát theo phương thức trả giá lên.

Xem tài sản: Trong 2 ngày: 10/02/2022 và ngày 11/02/2022.

Địa điểm: Tại khu đất đấu giá, địa chỉ: Xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước: 14h00 ngày 17/02/2022 tại trụ sở UBND xã Phú Đa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt -Vĩnh Phúc

Địa chỉ: số 91 Đ.Kim Đồng, P.Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 626 8668 - 0985.747.385 - 0913.000.697 - 0979.148.293.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: