Toà án nhân dân huyện Yên Lạc: Thông báo tìm kiếm anh Đào Văn Toàn

12/01/2022

Toà án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tìm kiếm thông tin của anh Đào Văn Toàn, sinh năm 1992; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 12/2017 cho đến nay chưa về, hiện không có tin tức xác thực là anh Đào Văn Toàn hiện nay đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết.

Ai biết thông tin gì của anh Đào Văn Toàn đề nghị liên hệ đến Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Ủy ban nhân dân xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc liên hệ với bố của anh Toàn là ông Đào Văn Toản, sinh năm 1970, địa chỉ Thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc chị Bùi Thị Thanh Phương, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn Cốc Lâm, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng thông báo này nếu không có thông tin gì của anh Toàn thì Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết yêu cầu của người yêu cầu theo quy định của pháp luật.

                                                                        Nguồn: Công văn số 02/2022/CV-TA ngày 04/01/2022
                                                     của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc

 

Các tin đã đưa ngày: