Hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế

07/12/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 10814/CV-BCĐ hướng dẫn việc quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh Covid-19 tại các Bệnh viện Dã chiến, Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, đối với người bệnh là trẻ em dưới 16 tuổi cho phép Cha/mẹ/thân nhân/người chăm sóc trẻ em được đi cùng trẻ đến Cơ sở điều trị để chăm sóc trẻ theo hướng dẫn tại Văn bản số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế. Ưu tiên chọn người đã mắc COVID-19 hoặc đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2 được tiêm trước đó tối thiểu 14 ngày) để chăm sóc trẻ. Người chăm sóc phải cam kết tự nguyện vào chăm sóc trẻ sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, địa phương quản lý bệnh nhân, ban hành quyết định cho phép người chăm sóc được đi cùng trẻ đến Cơ sở điều trị. Sau khi người bệnh ra viện, người chăm sóc tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm thực hiện cách ly bắt đầu tính từ ngày người bệnh ra viện.  

Đối với người bệnh từ 16 tuổi trở lên, yêu cầu Cơ sở điều trị bố trí cán bộ, nhân viên y tế thực hiện chăm sóc người bệnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế.  Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người chăm sóc người bệnh trong thời gian người bệnh đang điều trị tại Cơ sở điều trị, lấy mẫu xét nghiêm định kỳ vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14. Sau đó, nếu thời gian điều trị của người bệnh kéo dài thi lấy mẫu cho người chăm sóc 1 lần/tuần. Lấy mẫu tại thời điểm người chăm sóc xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Sau khi người bệnh ra viện thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian đi cùng người bệnh điều trị tại Cơ sở điều trị, người chăm sóc được ngân sách Nhà nước bảo đảm các chi phí theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/2/2021, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành./.

Các tin đã đưa ngày: