Lịch tiếp công dân tháng 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

06/12/2021

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 305/TB-UBND ngày 04/12/2021 về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo thông báo của UBND tỉnh, ngày 10/12/2021 (thứ Sáu), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính, Cục Thi hành án tỉnh tiếp công dân cùng.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Dương, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh (không được ủy quyền cho Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thành phố đi thay); các đơn vị khác khi được yêu cầu (Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ thông báo đến từng huyện, thành phố trong ngày tiếp công dân).

UBND tỉnh mời lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng dự./.