Sở Xây dựng: Lấy ý kiến dự thảo Đề án "Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050"

02/12/2021

Để hoàn thiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, Sở Xây dựng xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân góp ý vào dự thảo đề án nêu trên, nội dung gồm:

(1) Thuyết minh Đề án và Phụ biểu (Xem chi tiết ).

(2). Hệ thống bản đồ (Xem chi tiết  1; 2; 3 ).

(3). Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án (Xem chi tiết ).

Ý kiến tham gia, góp ý xin gửi về: Sở Xây dựng, địa chỉ: số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên; Email: soxd@vinhphuc.gov.vn (chi tiết liên hệ: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng, ĐT: 02113.846.280)./.

Các tin đã đưa ngày: