Sở Tài chính: Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

25/11/2021

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Địa chỉ: Số 379, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Yên.

- Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

- Vốn điều lệ: 59.699.460.000 đồng đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)

4. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá:1.389.481 cổ phần

- Giá khởi điểm: 27.200 đồng/cổ phần

- Bước giá: 100 đồng/cổ phần

- Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước:100 cổ phần

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0cổ phần

5. Công bố thông tin, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá

- Công bố thông tin từ ngày 24/11/2021tới ngày15/12/2021 trên Báo Nông thôn, Báo Vĩnh Phúc, các website của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, APEC và MVY.

- Thời gian đăng ký và đặt cọc: Từ 08h00 ngày 24/11/2021 đến 16h00 ngày 08/12/2021

- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 16/12/2021

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 15h00 ngày 16/12/2021

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)

+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024 3573 0200   Fax: 024 3577 1966

7. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:chậm nhất là ngày 24/12/2021

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Chậm nhất là ngày 24/12/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: