Sở Tư pháp: Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2021

23/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Sở Tư pháp thông báo chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đối với các vị trí tuyển dụng thuộc Tư pháp, cụ thể như sau:

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng là 03 chỉ tiêu, bao gồm: 01 quản lý xử lý vi phạm hành chính thực hiện các nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; 01 văn thư, lưu trữ thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ và 01 kế toán thực các nhiệm vụ về công tác kế toán.

Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

- 03 ảnh màu (4cm x 6cm) (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển.

- Lưu ý:

+ Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thì phải nộp kèm Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam thì phải có văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác.  

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/12/2021 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về  Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 12, đường Trường Chinh, phường Đống Đa, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ qua Văn phòng Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (điện thoại: 02113.862.606 ) hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Đào Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Sở (điện thoại: 0962.168.962).

Nguồn: Thông báo số 22/TB-STP ngày 15/11/2021 của Sở Tư pháp

 

Các tin đã đưa ngày: