Làng nghề mộc thôn Bàn Mạch, xã Tân Phú được công nhận là “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc”

19/11/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc” đối với làng nghề mộc truyền thống thôn Bàn Mạch, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường.

Làng nghề truyền thống được cấp bằng công nhận và tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 - tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ điều kiện thực tế thực hiện trao Bằng công nhận và tiền hỗ trợ cho địa phương có làng nghề truyền thống được công nhận.

Đặng Ngọc (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: