Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

17/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh.

14 tỉnh thành công bố cấp độ dịch Covid-19

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Vĩnh Phúc thống nhất nới lỏng một số biện pháp kiểm soát vòng ngoài, tăng cường kiểm soát đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình và mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhất quán “xây dựng từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là những pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch. Mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một chiến sĩ”.

Theo đó, UBND tỉnh đưa ra 3 tiêu chí đánh giá cụ thể:

Tiêu chí 1: số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được phản theo 04 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (mức 1: 0 - <20; mức 2: 20 - <50; mức 3: 50 - <150; mức 4: >150).

Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19 phân theo 02 mức (>70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin).

Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều văc xin phòng COVID-19.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến huyện, thành phố có kế hoạch/phương án thiết lập cơ sở thu dung, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch đến 3.000 ca mắc và sẵn sàng điều trị với quy mô 1.000 ca mắc. Đồng thời, có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Song song với việc đưa ra các tiêu chí đánh giá là việc phân loại cấp độ dịch bao gồm cấp 1 nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Đánh giá và xác định cấp độ dịch theo Bảng sau đây:

Xác định cấp độ dịch: Căn cứ Hướng dẫn tại Quyết định này về đánh giá, xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyêt định chuyển đổi cấp độ dịch; đồng thời báo cáo UBND tỉnh; Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

Điều chỉnh cấp độ dịch: Trường hợp không đạt tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.

Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu: Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều văc xin phòng COVID-19 (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca mắc).

Để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", UBND tỉnh đưa ra các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch gồm các biện pháp về chuyên môn y tế và hành chính như chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19; xét nghiệm; cách ly y tế; tiêm chủng vắc xin; điều trị F0. Áp dụng các biện pháp hành chính đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân.

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Căn cứ vào hướng dẫn tại quyết định này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, của tỉnh, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây!

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: