Thông báo đầu mối tiếp nhận thông tin tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

08/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 250/UBND-VX1 ngày 13/9/2021 v/v thiết lập đầu mối liên lạc tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ thông báo đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc đăng ký tiêm vắc xin và (phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan) tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh của Sở Ngoại vụ như sau:

- Số điện thoại của Giám đốc: 0912.161.262

- Số điện thoại của Chánh văn phòng: 0965.296.777

- Số điện thoại của Phòng Hợp tác quốc tế: 0914.376.135

- Văn thư Thường trực: 0211.3843.989

 

Các tin đã đưa ngày: