Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 12/10-24/10/2021

05/10/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Đình Chu 1

7:00

10:00

12/10

Chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

2

TBA Cao Phong 12

10:00

12:30

12/10

Chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

3

TBA Văn Quán 7

13:30

16:00

12/10

Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

4

TBA Xuân Lôi 1

16:00

18:00

12/10

Chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

5

TBA Tử Du 2

7:00

10:00

14/10

Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

6

TBA Xuân Lôi 2

10:00

12:30

14/10

Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện d/d 478E25.1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 ngày 16/10/2021 gồm các TBA: Nagakawa, Thân Hà, Long Hải, Cty GS Việt Nam, Cty Tùng Chi, CtyTùng Chi 3, Cty Vải Không Dệt, KTX HONDA, Chiếu Sáng T8, Đồng Sơn T7, Đồng Sơn T10, Cty Trang Đạt, Đồng Sơn T4, Đồng Sơn T1, Trưng Trắc 2, Lê Hồng Phong, Phúc Thắng 10, Phúc Thắng 5, Xuân Phương 3, Cty BOSHOKU, Phúc Thắng 4, Xuân Bến, Xuân Thượng 1, Cty Nhung Hồng, Phúc Thắng 11, Phúc Thắng 3, Xuân Mai 5.

Cắt điện TBA Bưu Điện dự kiến mất điện từ 08:00÷10:00 ngày 23/10/2021 nội dung thay định kỳ công tơ đầu cực, kết hợp lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA.

Cắt điện đ/d MC & DCL482-7E25.4/8 Nam Viêm dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 23/10/2021 gồm các TBA: Tây Đức T1, Bãi Soi, Toán Hồng, Chiếu Sáng Trần Phú T2, UB Nam Viêm, Đại Phùng 2, Nam Viêm 7, Nam Viêm 1, Trường CĐ Công Nghiệp 3, Giếng G5, Giếng G2+5, Hợp Tiến 2, Hợp Tiến 3.

Cắt điện DCL F471-7TCPY/3 dự kiến mất điện từ 07:00÷09:30 ngày 23/10/2021 gồm các TBA: Chiếu Sáng Trần Phú T1.

Cắt điện đ/d 473 TCPY dự kiến mất điện từ 06:00÷12:00 ngày 24/10/2021 gồm các TBA: Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 371E25.5 dự kiến mất điện từ 16:00÷18:00 ngày 12/10/2021 gồm các TBA: Yên Lập 1,2,3,4,5,7,Cty Việt Anh 1,2,3,4,5,TBA Ga Bạch Hạc,TBA Cầu 99,,NM SLN Việt Xuân,TBA Việt Xuân 2,4,Bồ Sao 2,3,CS Cầu Việt Trì,1,2,Bơm Bạch Hạc,Thái Sơn,Hưng Phúc.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện DCL 475-7E4.3/1 dự kiến mất điện từ 08:00÷11:30 ngày 12/10/2021 gồm các TBA: Chiếu Sáng Kim Ngọc Đầm Vạc.

Cắt điện đ/d 484E4.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷08:00 ngày 13/10/2021 gồm các TBA: Cty Giầy Vĩnh Yên,TBA An Định,An Định 2,An Sơn,An Sơn 2,Thuế Vĩnh Yên.

Cắt điện đ/d  484 E4.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 14/10/2021 gồm các TBA: Khu Đô Thị Nam Vĩnh Yên,TBA Chán Voi,Chán Voi 2.

Cắt điện đồng thời Đ/d 473 E25.6 và Đ/d 476E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:00 ngày 17/10/2021 gồm các TBA: Lạc Ý 1,2,3,4.

Cắt điện DCLF 482-7E4.3/22 dự kiến mất điện từ 08:30÷12:00 ngày 17/10/2021 gồm các TBA: Nhà máy nước,TBA Vị Thanh 1,2,3,4,5,6,7,8.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Hội Hợp 1

7:30

15:00

12/10

Thực hiện tháo chuyển dây dẫn, hòm công tơ, dây ra khách hàng từ cột cũ sang cột mới

2

TBA Đồi Son

14:00

16:00

14/10

Thực hiện thay TI đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

3

TBA Tích Sơn 2

7:15

11:30

16/10

Thay dây từ cột 2.10 mới sang 2.11 và căng dây lấy lại độ võng và chuyển hòm công tơ

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Cắt điện đ/d 373 E4.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷12:00 ngày 15/10/2021 gồm các TBA: Khu vực Đài dẫn bay Vĩnh phúc - các TBA Cốc lâm, Cung thượng - xã Bình định - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 479 E25.10 dự kiến mất điện từ 14:00÷17:30 ngày 15/10/2021 gồm các TBA: Tam hồng 1,2,5, CN Tam hồng , Lâm xuyên 1,2, Trại lớn 1,2 ,Lũng thượng 1,2 xã Tam hồng - Yên lạc.

Cắt điện đồng thời Đ/d 473 E25.6 và Đ/d 476E25.6 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:00 ngày 17/10/2021 gồm các TBA: Cty ô tô Trường hải VP , Hưng linh Dịch đồng ,1,2, Phú cường - Đồng cương, Đại nội - Bình định  - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 477E25.10 dự kiến mất điện từ 07:30÷10:00 ngày 19/10/2021 gồm các TBA: Thủ ích 1,2,3 Trường cấp 3 Yên lạc 2 - xã Liên châu - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 477 E25.7 dự kiến mất điện từ 14:00÷17:30 ngày 19/10/2021 gồm các TBA: Nghinh tiên 1,2, Thôn Bầu 1,2 xã Nguyệt đức - Yên lạc.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: