Sở Công thương: Thông báo thi tuyển viên chức năm 2021

04/10/2021

I. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

a) Số lượng người làm việc được giao: 40

b) Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 03

c) Vị trí việc làm tuyển dụng: 02 vị trí.

d) Số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

TT

Vị trí việc làm tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Mô tả vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm

1

Kế toán

01

Thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương cho viên chức và người lao động; thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị; báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm; kiểm kê tài sản của đơn vị; bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

2

Quản lý kỹ thuật, ứng dụng năng lượng

02

Tham gia xây dựng các định chuẩn năng lượng; kiểm định công tơ đo đếm điện năng và chủ trì, hiệu chuẩn các loại phương tiện, thiết bị đo, kiểm tra, phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm tiết kiệm năng lượng; thí nghiệm các vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình điện, công trình năng lượng; thẩm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng, lắp đặt mạng lưới điện hạ ngầm theo các tuyến đường giao thông đảm bảo đồng bộ với quy hoạch các tuyến đường, tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng đường giao thông, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình có liên quan đến năng lượng; thẩm tra kỹ thuật các dự án và các công trình kỹ thuật công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện; Điều khiển và tự động hóa; Điện công trình, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công trình giao thông đô thị, Kỹ thuật giao thông đường bộ; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; Chứng chỉ C tương đương với chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Chứng chỉ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/8/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Công Thương hoặc gửi theo đường bưu chính về Sở Công Thương theo địa chỉ: Số 16 Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (điện thoại: 0211.3862.477).

2. Hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản gốc và bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ)

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Công Thương ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Công Thương sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website Sở Công Thương và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Hồ sơ viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ  tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm cao nhất tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Giám đốc Sở Công Thương xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG

1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 12 tháng.

2. Chế độ tuyển dụng

a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, Sở Công Thương căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

VI. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với mức dự kiến là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh.

VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian từng bước có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp)

1. Từ ngày 28/9/2021 đến ngày 27/10/2021:

- Ban hành Kế hoạch và đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Vĩnh Phúc, website Sở Công Thương, website Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công Thương.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất các ngày trong tuần. Đúng 16h30 phút ngày 27/10/2021 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu theo đường bưu chính thì thời hạn tiếp nhận phiếu căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Sở Công Thương, số 16 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3862477.

2. Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 01/11/2021:

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1 tại Sở Công Thương và thông báo trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của Sở.

- Công khai tài liệu ôn thi trên website Sở Công Thương (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1.

3. Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 14/11/2021: Tổ chức thi vòng 1.

4. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở và website Sở Công Thương.

5. Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 02/12/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

6. Từ ngày 03/12/2021 đến ngày 05/12/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 1.

7. Từ ngày 06/12/2021: Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2.

8. Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 19/12/2021: Tổ chức thi vòng 2.

9. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại trụ sở và website Sở Công Thương.

10. Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 06/01/2022: Nhận đơn phúc khảo vòng 2.

11. Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 09/01/2022: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

12. Từ ngày 10/01/2022 đến 28/01/2022: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng gốc của các thí sinh trúng tuyển; báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

13. Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 14/02/2022: Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

14. Từ ngày 15/02/2022: Giám đốc Sở Công Thương quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Nguồn: Kế hoạch số 74/KH-SCT ngày 29/9/2021 của Sở Công thương

Các tin đã đưa ngày: