Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%

23/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.


Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp trong giờ thực hành

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề cho 285.166 người; trong đó: Cao đẳng 31.464 người, Trung cấp 87.767 người, Sơ cấp: 163.846 người, đào tạo chương trình chất lượng cao 2.089 người. Bình quân mỗi năm tuyển sinh, đào tạo trên 57.000 người, trong đó tuyển mới khoảng 25.000 người. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82 %, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đã có 6 nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong nội dung thực hiện kế hoạch. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, từ các nhà đầu tư khác để tăng nhanh số lao động qua đào tạo ở các cấp trình độ; xây dựng các Chương trình phối hợp gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực có tay nghề của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 74,2% năm 2019 lên 76,1% năm 2020, trong đó tỷ lệ lao động được cấp chứng chỉ đạt 33,4%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã đề ra.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: