Thông tin tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

24/09/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo số 53/TB-SGDĐT về địa chỉ tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật thiết bị, cụ thể:

- Ủng hộ bằng tiền:

+ Đơn vị tiếp nhận Ban Quản lý quỹ ủng hộ “Sóng và máy tính cho em”.

+ Số tài khoản: 3761.0.9099924.91999.

+ Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ủng hộ thiết bị:

Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, Ipad, điện thoại thông minh chuyển về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. Số điện thoại liên hệ: 02113862570.

Trước đó, hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 21/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình này tại Vĩnh Phúc với mục đích vận động, kêu gọi, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân hỗ trợ máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn tỉnh đáp ứng điều kiện học trực tuyến.

Đối tượng hỗ trợ là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh mà gia đình chưa bảo đảm được các điều kiện học trực tuyến. Hỗ trợ 1 lần/1 học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Thời gian triển khai Chương trình: từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: