Danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

17/09/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

 

Các tin đã đưa ngày: